การเลือกสื่อการเรียนการสอน

การเลือกสื่อการเรียนการสอน


choose copy

download e-book ได้ที่่
http://www.4shared.com/file/IEP_wk4F/BookChoose.html

การปกครองในชั้นเรียน

การปกครองในชั้นเรียน

01501.jpg

download e-book ได้ที่่
http://www.4shared.com/file/KYVLyUrG/BookRule.html

วินัยและการเสริมแรง

วินัยและการเสริมแรง

5ih.jpg

download e-book ได้ที่่
http://www.4shared.com/file/J4BPPPIu/BookReinforcement.html

การวัดและการประเมินผล

การวัดและการประเมินผล

10-07-53.jpg

download e-book ได้ที่่
http://www.4shared.com/file/TQkeJvjt/BookEvaluate.html

การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน

การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน

classrooms.jpg

download e-book ได้ที่่
http://www.4shared.com/file/V9JpfmS7/BookClassroom.html
ข้อมูลส่วนตัว

jnattapon

Author:jnattapon
นายณัฐพล อาบสีนาค

รหัส 53257307 ภาคพิเศษ

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะศึกษาศาตร์

ข้อความบันทึกล่าสุด
ความคิดเห็นล่าสุด
Trackbacks ล่าสุด
รายเดือน
หมวดหมู่
ค้นหา
RSS
ลิ้ง
แบบฟอร์มขอเป็นเพื่อน

เพิ่มผู้ใช้นี้เป็นเพื่อน